Thursday, 10 May 2018

Iki sasi ruwah, nuli sasi poso

Genduren. Sumber: Yanthi (WAG Ngliparkidul)
Ruwah iku sasi kang nomer wolu. Sak durunge poso, lak sak wise rejeb. Yen coro arab, podo karo Sya'ban.

Ruwah, kabare  soko tembung "arwah". Mboh bener opo ora. Nanging, soko tembung "arwah" kui, bisa digoleki tegese.

Arwah kui artine "roh". Roh e poro leluhur. Kurang luwihe mengkono. Ing sasi ruwah, kanggo nyadang sasi poso, dianakke pisowanan marang makam leluhur. Nresiki makam, lan ugo ndedongo. Ndongakake leluhur. Mugo-mugo oleh dalan padhang. Oleh panggonan kang jembar. Diwales pangabektine marang Gusti, lan dingapuro kabeh dosane.

Kanggo sik ndedongo, dikarepake njaluk ngapuro marang Gusti. Supoyo ngancik poso, wis suci.

Sederhana, utowo sepele dongane. Nangin ngemu teges kang duwur maknane.

Ing sasi ruwah, ana ugo genduren. Poro kadang, konco, tonggo, nyangking berkat. Isine sego sak giling (plenak), peyek, gudangan, srondeng. Kading kolo yo nganggo krupuk. Oio, ana apem barang. Kabeh mau digowo menyang daleme pak Modin. Utowo menyang mesjid, opo neng sarean. Yen ono Ngliparkidul (yoiku asal asliku), di gowo menyang daleme mbah Kaum.  Kaum banjur mimpin dongo.

Ana dongo kang nganggo boso Arab, ugo boso Jowo. Yo, sajake, koyo kandhane poro winasis, Islam teko marang Jowo kanthi mbaur marang kabudayan lokal.

"Ibu bumi bopo angkoso. Ibu Hawa, Nabi Adam. Ingkang dipun memetri, dipun uri-uri...", lan sakpiturute. Ono ugo kalimat kang njlentrehake maknane berkat kang digowo. Koyo dene apem. "Ingkang sak lajengipun APEM. Mugi-mugi kito sedoyo tansah pinaringan kekiyatan pikiran kang utuh, bunder kados bundere apem, nggih.....". Biasane poro wargo njawab, "nggih".

"Ingkang sak lajengipun gudangan. Mugi-mugi kito sedoyo tansah saget gesang wonten ing ngalam ndonyo bebarengan kaliyan tiyang sanes, biyantu-ambiyantu, kados dene godong lan janganan ingin gudangan meniki, nggih..."

"Ingkang saklajengipun jenang BARO-BARO....". Aku wis rodo lali klimahe mbah Kaum.

Sedulur....

Kabeh mau ono sik ngarani Nyadran. Ono ugo sing nyebut Ruwahan. Gumantung soko daerahe. Yen ono Gunungkidul, khususe Nglipar, do nyebut Ruwahan.

Apem: sumber Lina (WAG SMK 1)

###

Poro konco...  ing sasi ruwah ono tembang kang misuwur. Kondang. Tembange koyo ing ngisor iki. Mbok menowo, poro konco nate nembang, utowo paling ora nate krungu.

Iki sasi Ruwah, nuli sasi poso 
Kuwajiban kito kudu poso 
Sesasi lawase ora mangan ngombe 
Esuk tekan sore sakrampunge 
Yen wis rampung poso sembahyang rioyo 
Podho suko-suko suko samyo 
Lan halal bi halal marang wong tuwane 
Ugo marang konco lan kancane
Ing pungkasan, sugeng nindhake poso. Mugo-mugo iso sewulan natas. Rampung, sampurno, lan bisa nemoni rioyo. Sik temenan le poso. Kabeh ora ngerti, kapan bakal tekaning pati.

Nuwun

Share:

0 komentar:

Post a Comment

Terimakasih, komentar akan kami moderasi