Saturday, 25 April 2015

Latihan Mendeley ing Ngayogyokarto

Minongko Advisor Mendeley, kawulo pikantuk wekdal mbagi kawruh babagan Mendeley. Mendeley meniko salah satunggaling aplikasi kangge para siswa supados gampil anggene ngelola data-datanipun.
Wonten ing Perpustakaan FT UGM, kawulo sak brayat asring ngawontenaken pelatihan meniko kangge siswa, dosen, pustakawan. Kegiatan meniko dipun wastani kegiatan kreatif lan dipun wontenakan seminggu kaping kalih.

Rencang-rencang wonten ing FPPTI DIY lan UAJY nate ngawontenaken kegiatan puniko. 


Pelatihan Mendeley wonten in FPPTI DIY

Kenang-kenangan kangge Ketua FPPTI DIYWonten ing FT UGM

Wonten ing Univ. Atma Jaya

Wonten ing UAJY

Share:

0 komentar:

Post a Comment

Terimakasih, komentar akan kami moderasi