Saturday 25 April 2015

Latihan Mendeley ing Ngayogyokarto

Minongko Advisor Mendeley, kawulo pikantuk wekdal mbagi kawruh babagan Mendeley. Mendeley meniko salah satunggaling aplikasi kangge para siswa supados gampil anggene ngelola data-datanipun.
Wonten ing Perpustakaan FT UGM, kawulo sak brayat asring ngawontenaken pelatihan meniko kangge siswa, dosen, pustakawan. Kegiatan meniko dipun wastani kegiatan kreatif lan dipun wontenakan seminggu kaping kalih.

Rencang-rencang wonten ing FPPTI DIY lan UAJY nate ngawontenaken kegiatan puniko. 


Pelatihan Mendeley wonten in FPPTI DIY

Kenang-kenangan kangge Ketua FPPTI DIYWonten ing FT UGM

Wonten ing Univ. Atma Jaya

Wonten ing UAJY

Share:

0 komentar:

Post a Comment

Terimakasih, komentar akan kami moderasi